NEURÓZY

Porucha duševního zdraví

Neuróza je charakterizována jako porucha duševního zdraví, a to taková, která má původ

Závažnost poruchy

Neuróza není takové onemocnění, které zamezuje nebo deformuje vnímání reality. A její průběh nedegraduje osobnostní rysy jedince, jako je tomu u psychóz. Také to není porucha osobnosti (psychopatie), která je trvalým rysem jedince po celý jeho život.

Prognóza

Z předchozího vyplývá, že neuróza může mít převážně příznivou prognózu. Záleží ovšem na celé řadě osobních, sociálních, biologických a dalších parametrů, vyskytujících se v životě člověka (rodina,války,zaměstnání, … ).

Výskyt

Výskyt neuróz v běžné populaci je pouze odhadován a v posledních desetiletích jeho procento prudce vzrůstá (60.léta - cca 15% , současnost 35-40% ). Přesná čísla nejsou prakticky dostupná, protože odbornou pomoc vyhledá jen malá část těchto lidí.

Klasifikace

Neurózy se dělí podle převažujících subjektivních a zdravotních potíží orientačně na:

Historický pohled

na neurózy prošel mnoha změnami. Největší vliv na objasnění i na léčebný přístup k neurózám zaznamenáváme ke konci 19.stol a ve století 20. S novým pojetím teorie neuróz přichází Sigmunt Freud, zakladatel psychoanalýzy, kterou dále jeho žáci vypracovali v obor psychologie dynamické.
Neurózy v současné době zůstávají závažným zdravotním celosvětovým problémem což dokládají výzkumy z válek, katastrof a dalších strádání velikých skupin obyvatelstva.

Prameny: Hanzlíček L.: Psychiatrická encyklopedie, 1981, Praha
Encyklopedický slovník Odeon, 1993, Praha
Encyklopedie DIDEROT, 1997, Praha